Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Logo

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

Az EU intelligens, fenntartható és befogadó növekedését céljául kitűző, 2020-ig tartó stratégiájának megvalósításához Magyarország a Partnerségi Megállapodásban lefektetett módon járul hozzá. A Partnerségi Megállapodás fő célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés elősegítése. Ennek elérése érdekében a nem közvetlenül gazdaságfejlesztési célt szolgáló programokat is lehetőleg úgy kell megtervezni, hogy azok közvetve hozzájáruljanak a növekedés elősegítéséhez. A 2005-ös ENSZ Közgyűlésén elfogadott, a 2000. évi Millenniumi Nyilatkozatot megerősítő határozat a fenntartható fejlődés három, egymással szoros kölcsönhatásban és függőségben levő dimenzióját, a gazdaságit, a társadalmit és a környezetit azonosította. A Millenniumi Nyilatkozatot megalapozó tudományos vizsgálódások szerint a fenntarthatóság három dimenziója egymásba ágyazottak, egymással kölcsönhatásban fejlődnek, így bármely rendszerelem fejlesztése ösztönzően hat a többi fejlődésére is. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban KEHOP) beavatkozásai elsősorban és közvetlenül a fenntarthatóság környezeti dimenziójának erősítését szolgálják, ugyanakkor áttételesen hozzájárulnak a gazdasági növekedés elősegítéséhez is. A Partnerségi Megállapodás azonosítja azt az öt nemzeti fejlesztési prioritást, amelyek együttes megvalósítása lehetővé teszi az átfogó fejlesztési cél elérését. Ezek közül a KEHOP elsősorban és közvetlenül az energia- és erőforrás hatékonyság növeléséhez járul hozzá. A KEHOP stratégiájának kialakítása során messzemenőkig érvényesítésre kerültek az Európai Tanács által 2014. július 8-án elfogadott, Magyarország számára a 2014-15-évekre megfogalmazott országspecifikus ajánlások, amelyek közül a hetedik, az energihatékonyság javításának ösztönzése egyben a KEHOP egyik specifikus célkitűzése is. A KEHOP átfogó célja , hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg. Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális céloknak kell érvényesülniük:
- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása; - erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása; - szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése; - egészséges és fenntartható környezet biztosítása.